ASD- מידע

 

בשפה המקצועית נקרא ASD (Autistic Spectrum Disorder)- הפרעה על הספקטרום האוטיסטי, ועד לא מזמן נקרא גם PDD (Pervasive Developmental Disorder), כלומר הפרעה התפתחותית נרחבת. האוטיזם הנה לקות התפתחותית שבסיסה נוירולוגי, הקשורה למבנים ותפקודים שונים של המוח. ההפרעה למעשה מתפתחת לאורך החיים ומשפיעה על יכולותיו החברתיות, התקשורתיות וההתנהגותיות של הילד ובהמשך המבוגר.

 

אוטיזם- מקורו במילה היוונית "אוטוס" שמשמעותה "עצמי", מכאן מתארת את הנטייה של הילדים המאובחנים באוטיזם להתכנס בתוך עצמם.

לפי ה-DSM (ספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי אשר מטרתו לאבחן ולסווג הפרעות נפש על-פי תסמינים), על מנת להיות מאובחן באוטיזם, יש לעמוד במספר קריטריונים:

א.      חוסרים נרחבים בתקשורת ויחסים חברתיים  הקושי בא לידי ביטוי באינטראקציות חברתיות, בתקשורת מילוליתלמשל הילד יכול לדבר בדרך רובוטית תבניתית ללא הבעת רגשות וללא אינטונציה (כלומר ללא שינוי בטעם או במנגינה של הדיבור בהתאמה לתוכן המשפט. לדוגמא: כששואלים שאלה משנים את הניגון של המשפט בהתאם(.

בתקשורת שאינה מילוליתכמו קשר עין, שפת גוף והבעות פנים. הילד יתקשה לשמור על קשר עין בזמן שיחה ולהסתכל על אנשים כאשר פונים אליו. הילד כמו יתנתק ולא ייצור אינטראקציות עם אחרים.

בקושי בהסתגלות והבנת סיטואציות חברתיותהילד עם האוטיזם מתרגם מצבים חברתיים באופן שגוי ולכן עשוי להתרגז כש"מפריעים" לו במה שעושה ולהתפרץ. בנוסף לא יגיב בהכרח בצורה מותאמת לסיטואציהלמשל: אם כועסים עליו או אם מביעים כלפיו חיבה לא יעלב או יחייך בהתאמה.

 

ב.      התנהגות תבניתית וחזרתיתהחזרתיות עשויה להופיע בדיבור, תנועה או שימוש בחפצים שונים. לעתים נבחין כי הילדים יחזרו על תנועה מסוימת כמו מחיאות כפיים, דפיקה על חפצים או חזרה על מילה מסוימת פעמים רבות. כמו כן נוהגים לערוך טקסים קבועים כמו ללבוש רק בגד מסוים.

כמו כן, הילד עם האוטיזם נוטה לחשיבה נוקשה וחסרת גמישות ומכאן, להיצמדות לשגרה והתנגדות לשינויים. כאשר למדים מיומנות מסוימת ורוכשים אותה, מתקשים הילדים להכליל אותה גם לסיטואציות דומות אחרות.

תחומי העניין המעסיקים אותם לרוב מאוד מוגבלים ומקובעים על נושאים ספציפיים, מידת העיסוק בהם הינה קיצונית בהיקפה.

העולם נחווה כעולם מפחיד מבעד לעיניים של הילד עם האוטיזם, על מנת להתמודד עם העולם הוא מכניס את עולמו לתבניות, שיעשו לו קצת סדר בבלגן.

 

ג.      תגובתיות יתר או תת תגובה לגירוי חושיאדישות או תגובה קיצונית כלפי כאב/ רעש/טעם/טמפרטורה. הדבר בא לידי ביטוי בתגובה חריגה לקולות בעוצמות מסוימות, מרקם של חומר, ריח מסוים או משיכה למראה או חפץ. ילד עם אוטיזם סובל מליקוי במערכת החושית. הוא חווה את העולם כסביבה עמוסת גירויים או נטולת גירויים ומתקשה לווסת אותם סביבו.

בחוויה שלו הוא עשוי להיות מוצף רגשית או תחושתית מכל הבחינות כך שכל רעש/מגע/ אור ולו הקל ביותר מפריע לו מאוד והוא אינו מסוגל לשאת זאת. על מנת לווסת את ה"רעש" שסביבו, הוא יוצר רעש כמו קולות או תנועות, וכך מחליש כביכול את הרעש שבחוץיוצר לעצמו מעין אוזניות מדומות. לעתים בעת הצפה רגשית עשוי להיאטם לעולם ולא להגיב, מה שעלול להיחוות כבעיה התנהגותית, שכן הילד לא מתקשר עם הסביבה.

הקושי בוויסות עשוי לבוא לידי ביטוי באופן ההפוך ולהיות חוסר בתחושה, במצב כזה עשוי לא להרגיש מגע וכאב ולא לחוש תחושת שובע. על מנת לחוות את המגע הוא עלול לפגוע פיסית בגוף על מנת להרגיש משהו.

ד.      על הסימנים להופיע בשלבי הילדות המוקדמתההחלטה לאבחן ילד באוטיזם תיעשה כאשר הציפיות החברתיות מהסביבה עולות על יכולותיו המוגבלות של הילד.

ה.     השילוב של הסימפטומים מגביל ופוגע בתפקודו היום יומי של הילד.

 

*      למעשה המשמעות של הקשיים הנוצרים אצל הילד עם האוטיזם היא חרדה מאוד גדולה. הוא לא מבין את המתרחש סביבו ולעתים גם לא מסוגל להגיד לסביבה מה מפריע לו, הוא בעצמו לא כל כך מבין מה עובר עליו בעולם. הוא לא יודע איך להתמודד עם הסיטואציה ולכן הקושי בא לידי ביטוי בהתנהגות לא מותאמתבצרחות, התנגדות ובאלימות.

autism_everyday_02

ü      המילה ספקטרום בה נהוג להשתמש בתיאור האוטיזם, משמעותה שלקויות האוטיזם משפיעות בדרכים שונות על אנשים שונים, ואף יכולות לנוע על רצף בין קלות ביותר לחמורות. בנוסף קיימת שונות בין הילדים לגבי זמן הופעת הסימפטומים וטבעם.

ישנם ילדים המראים רמזים לקשיים עתידיים כבר בחודשים הראשונים לחייהם, לעומתם אצל אחרים הסימפטומים לא ייראו עד גיל 24 חודשים או יותר. חלק מהילדים נראים בעלי התפתחות רגילה עד סביב גיל 18-24 חודשים ואז מפסיקים לרכוש מיומנויות חדשות, או שמא מאבדים מיומנויות שכבר היו להם.

 

ü      התמודדות הורים עם גידול ילד אוטיסט מצריכה כוחות נפשיים ורגשיים רבים להבנת הצרכים הרבים של הילד. על הטיפול להיות מכוון ותואם לקשיים והצרכים הייחודיים המאפיינים את ליקוייו של הילד בכל שלב התפתחותי. על מנת לתת מענה לילד ישנן מסגרות שונות לחינוך מיוחד לאוטיזם שכוללות הגנה, הכלה, טיפולים התנהגותיים להפחתת התנהגויות לא רצויות וטיפולים לקידום יכולות תקשורת. מגוון המענים ניתנים על ידי צוות רב מקצועי. קיימות מספר שיטות לטיפולים, השיטה הנפוצה ביותר היא הABA המושתתת על עקרונות בסיסיים של למידה ועיצוב התנהגות.