זכויות הילד על הספקטרום האוטיסטי

הניסיון מראה כי ככל שהטיפול מתחיל מוקדם יותר, כך התוצאות טובות יותר, ולכן רצוי לעשות את האבחון מוקדם ככל האפשר.

האבחון מאפשר מתן ייעוץ גנטי למשפחה, וכן איתור תסמונות דומות ולעתים קלות יותר אצל אחים, וטיפול בהן.

ניתן לממן באופן פרטי אבחון שיעשה על-ידי אנשי מקצוע פרטיים המוכרים על ידי משרד הבריאות.

תהליך האבחון

על-מנת לקבוע אם ילד נמצא על הספקטרום האוטיסטי, יש לעבור אבחון רפואי ופסיכולוגי

האבחון כלול במסגרת שירותי סל הבריאות

מומלץ לבצע את האבחון מוקדם ככל האפשר, כדי להתחיל בטיפול, במקרה שיידרש

למידע נוסף. על מנת לקיים את האבחון יש לפנות:

·         יש לפנות למזכירות קופת החולים או למכונים להתפתחות הילד.

·         לרשימת המכונים המוכרים להתפתחות הילד באתר משרד הבריאות.

 

הגורמים המאבחנים

הבדיקה הרפואית תיעשה על-ידי רופא שהוא אחד מאלה:

·         פסיכיאטר של ילדים ונוער

·         מומחה בנוירולוגיה והתפתחות הילד

·         רופא ילדים התפתחותי עם ניסיון עבודה של 3 שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד

·         במקביל לבדיקה הרפואית, על הילד לעבור אבחון על-ידי אחד מאלה:

·         פסיכולוג קליני מומחה שיש לו הכשרה מוכחת בתחום הקליני של הילד

·         פסיכולוג התפתחותי (או מתמחה בכך תחת הדרכה)

·         פסיכולוג שיקומי או פסיכולוג חינוכי – בתנאי שיש להם הכשרה מוכחת בתחום אבחון האוטיזם

·         באבחון ישתתפו אנשי מקצועות בריאות נוספים, בהתאם לצורך

 גמלת הילד על הרצף האוטיסטי

על-פי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), ילדים הנמצאים על הרצף האוטיסטי זכאים לגמלת ילד נכה.

סעיף 1(3) לתקנות קובע כי ילד נכה הוא "ילד עם ליקוי מיוחד", בהתאם לרשימת הליקויים בתוספת השנייה.

סעיף (6) לתוספת השניה לתקנות מגדיר ילד עם אוטיזם כילד עם ליקוי מיוחד.

ילד שאובחן עם אוטיזם זכאי לגמלה בשיעור של 100%.

ילד עם אוטיזם שמלאו לו 3 שנים ונמצא כי הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, זכאי לגמלה בשיעור של 188%.

 

זכאות זמנית וזכאות קבועה

ילד מתחת לגיל 7 עשוי להיבדק עד 3 פעמים (למעט במקרים חריגים), לצורך קביעת זכאותו לקצבה.

לילד מעל גיל 7 תיקבע זכאות קבועה עד גיל 18.

טיפולים פרא רפואיים

הזכות בהתאם לתיקונים בחוק בריאות ממלכתי מס' 43 ומס' 42 ,ילדים על הספקטרום האוטיסטי זכאים ל- 3 טיפולים פרא-רפואיים בשבוע לכל אורך השנה מקופות החולים, או להחזר כספי עבור טיפולים פרטיים. סוגי הטיפולים: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית

החל משנת 1020 הזכות היא ל-3 טיפולים בשבוע לכל אורך השנה.  הוחלט כי קופות החולים מחויבות לתת את הטיפול ללא דחייה. במידה ובקופות החולים אין איש מקצוע למתן הטיפול בתוך פרק זמן סביר, זכאי ההורה לפנות למטפל פרטי ולקבל את ההחזר הכספי בגין הטיפול. בנוסף, הוחלט כי קופת החולים ימשיכו במתן החזרים לילדים אשר נמצאים כבר היום בטיפול דרך מטפלים פרטיים כדי לא לפגוע ברצף הטיפולי

 

 

למידע נוסף יש לעיין בחוברת המצורפת המפרטת את כלל הזכויות ( מתוך "מרכז אלו"ט למשפחה")

לחץ על הכפתור "זכויות המשפחה"